Prohlášení

Společnost FormaX Design, s.r.o. (dále jen "společnost") nepřijímá žádnou odpovědnost ani nezaručuje, že informace poskytnuté na těchto webových stránkách jsou aktuální, přesné anebo úplné. Totéž platí i pro veškeré odkazy na dalších webových stránkách, na které tyto stránky uživatele případně odkazují. Společnost nenese odpovědnost za obsah stránek, na které se uživatel dostane prostřednictvím těchto externích odkazů. Společnost si vyhrazuje právo upravovat a doplňovat poskytnuté informace bez předchozího upozornění.

Podmínky použití služby Google Analytics
"Tyto webové stránky používají službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen "Google"). Služba Google Analytics používá souborů "cookies", které jsou textovými soubory ukládanými do vašeho počítače umožňující analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) bude společností Google přenesen a uložen na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budu-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat vaší IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Můžete odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči, avšak uvědomte si, že jestliže tak učiníte, tak nebudete schopni plně využívat veškeré funkce této stránky. Používáním této stránky souhlasíte se zpracováváním údajů o vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným."

FormaX Design, s.r.o.
Sídlo: Tlustého 2258/33, 193 00 Praha 9, Česká republika
IČO: 27909638
DIČ: CZ27909638
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze,
oddíl C, vložka 125811.